ANKARA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ TARİHÇESİ

Derneğimiz 1946 da zamanın Ankara Valisi merhum Nevzat TANDOĞAN’ın öncülüğünde kurularak 25-5-1946 tarih 3/4240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya yararlı Derneklerden sayılmıştır.

Bunu izleyen dönemde 1946-1947’de merhum Nevzat TANDOĞAN , 1947-1948 de merhum İzzettin ÇAĞPAR ve 1948-1950 de merhum Avni DOĞAN Ankara Valileri olarak Dernek Başkanlığı görevlerini sürdürmüşlerdir.

Bu arada 1949’da 5368 sayılı ‘Verem Savaşı Hakkında Kanun’ yurdumuzda verem savaşını devlet yönetiminde ele alarak bu Kanunun 2.Maddesi ile ‘Devlet Dernek’ilişkilerini personel , araç , gereç, donanım, karşılıklı yardımlaşma prensiplerine bağlamıştır.

1946 da kurulan A.Ü Tıp Fakültesi çatısı altında oluşturulan Tüberküloz Kürsüsü merhum Prof.Dr.Nusret Karasu öncülüğünde yapılaşmış, 1950 yılında merhum Avni DOĞAN’ın Ulus Hisarparkı caddesinde  Derneğimize tahsis ettiği ve bugün Hastanemizin yer aldığı 839 ada , 18 parsel, 1500m2 lik alanda 1951’de Hastane inşaatımız tamamlanmıştır.

Prof.Dr.Karasu’nun Dernek Başkanı ve Fitizyoloji Kürsüsü Kurucusu olduğu dönemde bu hastane binası (Dernek-Fakülte)işbirliği ile Türkiye’de akademik eğitimin çekirdeğini oluşturmuş ve Prof.Dr.Nusret Karasu Dernek Başkanımız olmuştur.Hocamızın vefatından sonra Yönetim Kurulunun 06.0.1986 tarih 19/9 sayılı kararıyla bu hastane Prof.Dr.Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesi adını almıştır.

Fitizyoloji Kürsüsü, Dernekle birlikte çağdaş koşullarda Türkiye’de Verem Savaşı’nın öncülüğünü yapmıştır.

Derneğimiz akademik kadrosu Türkiye’deki Tıp Fakültelerinin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarının oluşup gelişmesinde üretici ve çekirdek etkinlik niteliğinde Ulusal bir görev yapmıştır.

Derneğimiz halen 70 yataklı  Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Hastanesi ile Ankara’da Verem Savaş fonksiyonunu  Sağlık Bakanlığı adına yapmakta olan dispanserleri ile ; 1949 yılında çıkarılmış bulunan 5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun kapsamında görev yapmaktadır.

Sayın Prof.Dr.Nusret KARASU Derneğimizin Başkanlığını yaptığı 1950-1984 döneminde 1976-1984 tarihleri arasında Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemde aynı zamanda Prof.Dr. Nusret KARASU (IUAT) nin bilimsel üyesi unvanını taşımıştır.

Profesör Karasu’nun 1970 den sonra Dernek Başkanlığından bir süre ayrılması nedeniyle 1970-1975 yılları arasında Dernek Başkanlığına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr.Necdet MENEMENLİ almıştır. Profesör Menemenli Göğüs Hastalıları Anabilim Dalının Prof.Dr.Nusret KARASU öncülüğünde kuruluşundan itibaren O’nun en yakın çalışma arkadaşlarından birisi olmuştur.

1975-1984 döneminde Dernek Başkanlığı Prof.Dr. Nusret KARASU’nun Başkanlığında sürmüştür.Prof.KARASU’dan sonra bu sorumluluk 1984-1996 döneminde; Türkiye de Göğüs Cerrahisinin  kurucularından Prof.Dr.Galip URAK Hocamızın sorumluluğunda devam etmiştir.

1996- 2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.A.Hilmi GÜRSES hocamız Dernek Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2006-2017 yılları arasında Dernek Başkanlığı görevini Gazi Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Sedat DEMİRCAN hocamız yapmış olup ,  2017 yılından itibaren ise Mahmut Cengiz ACAR Dernek Başkanlığı görevini halen devam ettirmektedir.

1989 da Derneğimize Medikal , medikososyal , ekonomik  gücünü desteklemek amacıyla Veremle Savaş Vakfı Derneğimizin bir kardeş kuruluşu olarak kurulmuştur.

Derneğimiz Verem Savaşında tüm mücadelesi ile sosyal ve medikal açıdan çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.