Amacımız Ankara ili sınırları içinde Verem Savaşı esaslarını kurmak, veremin bireysel ve sosyal tehlikelerine karşı halkı ikaz etmek, verem hastanesi, sanatoryum, dispanser ve benzerlerini tesis etmek, bu işler için hükümet, belediye ve hayır cemiyetleri nezninde teşebbüslerde bulunmak, maddi imkanlarla ve ilmi çalışmalarla verem savaşına güç kazandırmaktır.